Přejít na obsah
 • Vytvořit účet

Všechny aktivity

Tento sled aktivit se aktualizuje automaticky     

 1. Poslední týden
 2. Na Facebooku jsem narazil na obrázek, jak robot bere lidem práci a pod tím komentář " Realita současnosti". Myslím si, že tyto informace vypouštějí lidé, kteří s robotizací nepřišli do kontaktu a viděli robota v televizi nebo při dnu otevřených dveří v některých firmách. Současný trend robotizace a automatizace výroby se nazývá Industry 4.0 "čtvrtá průmyslová revoluce". Jedná se o myšlenku chytré továrny, kde systémy převezmou opakující se a jednoduché činnosti, které do té doby vykonávali lidé. To bude provázet změna pracovního trhu. Měla by vznikat nová pracovní místa, která však budou vyžadovat vyšší kvalifikaci zaměstnanců. Dám příklad z naší práce: dělník z palety vytáhne dílec o hmotnosti 15kg z palety a položí na válečkovou dráhu; dílec se posouvá na válečkové dráze skrz 8 metrovou pec, kde se dílec během 10minut nahřeje na teplotu přes 900°C; na výjezdu z pece dělník díl chytne pomocí kleští a vloží do lisu; dílec se vylisuje; dělník pomocí kleští chytne dílec a vloží na paletu. Kdo nevyzkoušel, tak neví co obnáší držet v kleštích 15 kg ohřátého materiálu na 900°C. Hrozně těžká práce a po dvou letech měli spoustu zdravotních problémů. Nyní jsme za pecí zprovoznili robota a před pecí zakladač. Dělník zůstal, jen se mu změnila práce. dělník pomocí manipulátoru vloží paletu s díly do zakladače; zakladač vsune díly na válečkovou dráhu, robot odebere dílec z válečkové dráhy za pecí a vloží do lisu, robot vytáhne dílec z lisu a položí na paletu; dělník pomocí manipulátoru vymění plnou paletu vylisovaných dílů za prázdnou; dělník vyměňuje nástroje na robotu; dělník kalibruje přípravky; dělník seřizuje senzory; dělník provádí údržbu robota; dělník kontroluje kvalitu dílů; To je stručná ukázka z praxe, jak se z dělníka vykonávajícího tvrdou manuální práci stala obsluha robota, která se zaměřuje na manuální lehkou práci, ale po většinu času provádí odbornou práci. Díky robotizaci, má dělník lepší práci, kde si neoddělá zdraví za dva roky a zaměstnavatel vyšší produktivitu a kvalitu výroby. Díky robotům mají práci i další profese programátor robotů seřizovač robotů údržbář PLC programátor servisy a dodavatelé náhradních dílů Abych to nějak shrnul, robotizace nebere lidem práci, ale naopak jim práci usnadňuje. A zaměstnavatelům přináší vyšší kvalitu a produktivitu výroby. Video krásně ukazuje opakující se jednoduchou práci, která vede ke zblbnutí.
 3. S industry 4.0 a s rozmachem robotizace u velkých firem nastala doba, kdy je robotizace atraktivní a finančně dostupná i pro menší společnosti. Spousta těchto firem právě teď řeší co jim roboti přinesou. Bohužel to řeší lidé, kteří s tím nemají žádné zkušenosti. A podle mých zkušeností tito lidé mají takové heslo, bohužel to heslo se šíří napříč firmami, "Koupíme robota a k němu dáme cvičenou opici co bude mačkat zelené tlačítko". Obsluha robota ovlivňuje klíčové vlastnosti robota, jako kvalita, opakovatelnost a chod robota. Pokud robota bude obsluhovat pouze mačkač zeleného tlačítka, který nebude mít zájem, tak se může stát, že například přes noc svaří přes 100 rámečků, ale zakládal je špatně a i přesto, že byl svár mimo, pokračoval dál a nepřišlo mu to divné. Velmi často se také stává kolize po přerušení programu, kdy obsluha pustí program od začátku. To nemusí vydržet ani rameno robota. Mě se dokonce přihodilo docela úsměvné řešení, jak obsluha postupovala při výměně svařovacího průvlaku. Obsluha měla k dispozici návodku, jak po zapečení průvlaku postupovat, aby byla schopná vyměnit průvlak ve svařovacím hořáku, ale přišla s originálním řešením. Zrovna tato obsluha byla jen na to mačkání zeleného tlačítka. Ve sváru se zapekl průvlak. Obsluha vzala flexu a dílec okolo zapečeného průvlaku vyřízla včetně přípravku. Bohužel to bylo blízko polohovadla, tak na několika místech nařízla i to. Poté vítězně vyměnila průvlak a ručně vše navařil zpět jako by nic a pokračovalo se dál. Další příklad. Máme jedno pracoviště, kde robot a polohavdla dostávají opravdu zabrat. Uzavřené pracoviště, kde je spousta prachu a navařují se velké díly o teplotě 350-700°C s trubičkovým drátem. To pracoviště bylo velmi problémové a stále se něco dělo a téměř nic nefungovalo jak má. Toto pracoviště obsluhovalo nespočet lidí. Nyní toto pracoviště už více než dva roky obsluhuje jeden borec, který se o toto pracoviště stará. Provádí pravidelnou prevenci, o pracoviště se neustále zajímá a tím dokáže předejít spoustě budoucím potíží. Pracoviště je nyní bezproblémové. Závěrem bych chtěl říct, že kvalitní obsluha robota je pro robota klíčová. Obsluha musí mít zájem. Robot je jen tak dobrý, jak dobrá je obsluha.
 4. Dříve
 5. Zajímavé řešení měření koroze uvnitř trubek pomocí laserové skenování. https://www.omsmeasure.com/blog/corrosion-under-insulation-an-unsolved-problem
 6. Nabídka použité měřící techniky za zvýhodněné ceny od společnosti Micro-epsilon. Jedná se o předváděcí modely, nebo výběhové řady. Všechny senzory jsou funkční, jen s případnými povrchovými vadami. odprodej_predloha_2019.pdf
 7. Vánoce jsou tu. Pochlubte se s vánočními stojánky vyrobenými pomocí nových technologií (od 2D po 3D pálení, laserové nebo orbitální svařování, značení mikroúderem nebo jakákoliv zajímavá technika při výrobě vánočních stojánků).
 8. Společnost Binzel na veletrhu v roce 2017 v Düsseldorfu předvedla statistický hořák s pendlem drátu uvnitř hořáku. Tato technologie se jmenuje ABIMIG SpinArc, Obrovská výhoda je použití hořáku u jednoúčelových strojů, které neumí pendl. Na videu je také vidět online skenner, který navádí hořák.
 9. Spousta firem nabízí neoriginální svařovací hořáky. Na zakázku udělají stejný hořák a dokáží nabídnout i další vylepšení. Dostali jsme nabídky od firem Dinse a Binzel. Jaké máte zkušenosti s neoriginálními robotickými hořáky?
 10. HST Technologic HST TechnoLogic s.r.o. je technologickou společností, která působí od roku 1996 v oblasti technologií svařování kovů elektrickým obloukem, plasmou a laserem, stejně tak jako technologií dělení kovů plasmovým paprskem. HST TechnoLogic s.r.o. zastřešuje činnosti těchto organizačních složek: HST CREATIVE HST CEBORA CZ HST PRODUCTiON Výzkumné a Vývojové Centrum Nikoly Tesly - VCNT
 11. Industry 4.0, Průmysl 4.0 nebo také čtvrtá průmyslová revoluce je označení pro současný trend automatizace výroby a změn na trhu práce. Základní vize Industry 4.0 se objevily v roce 2011, kde podle této myšlenky vzniknou chytré továrny. Ty budou využívat systémy, které převezmou opakující se a jednoduché činnosti, které do té doby vykonávali lidé. To bude provázet změna pracovního trhu. Měla by vznikat nová pracovní místa, která však budou vyžadovat vyšší kvalifikaci zaměstnanců.
 12. Fanuc Široká nabídka řešení pro automatizaci. https://www.fanuc.eu/cz/cs
 13. ABB ABB je vedoucím dodavatelem průmyslových robotů, automatizovaných výrobních systémů a s tím spojených služeb. Hlavním cílem je pomáhat výrobcům ve zvýšení produktivity, kvality výrobků a bezpečnosti pracovníků. ABB již nainstalovalo více než 300 000 robotů po celém světě. https://new.abb.com/cz
 14. U robotů Cloos jde jen koutový svár kde hrana je alespoň přibližně 5mm a nutno používat pendl asi 1mm. Na tupý svár použít senzoriku - online laser nebo online scanner.
 15. Ahoj, lze při svařování robotem sledovat elektrickým obloukem tupý svár?
 16. Seznam výrobců, dodavatelů a integrátorů kolaborativních robotů "kobotů".
 17. Seznam výrobců, dodavatelů a integrátorů manipulačních robotů a strojů
 18. Cloos Nabízí individuální řešení optimálně přizpůsobená požadavkům na výrobek a výrobu – ve spojení s našimi flexibilně konfigurovatelnými svařovacími zdroji nebo v rámci vysoce integrovatelných automatizovaných zařízení pro průběžné svařování.
 19. Seznam výrobců, dodavatelů a integrátorů svařovacích robotů.
 20. Stručná návodka pro obsluhu svařovacích robotů Cloos. Návodka je určena pro robota s otočným stolem. Návodka č. 1 - zapnutí zařízení Zapnout zařízení na boku ovládací skříně Pustit plyn. Zkontrolovat špičku a hubici hořáku a vyčistit ji nebo vyměnit podle technologických postupů 3, 4, 5 a 6. Otevřít a zavřít oboje dveře mezi svařovacím a zakládacím prostorem a tím zkontrolovat, zda je svářecí robot ve výchozí pozici a v prostoru svařování nejsou žádné osoby nebo jiné překážky. Po naběhnutí operačního systému přepnout zařízení do ručního režimu červeným přepínačem. Zapnout výkon zařízení (podržet tlačítko 2s). Potvrdit na ovládací skříni tlačítko zavřených dveří Červeným přepínačem přepnout z ručního režimu na automatický režim. Otočit klíčem a tím zamknout červený přepínač. Ujistit se, že na ovladači je označen program menue. Návodka č. 2 - vypnutí zařízení Počká se, než proběhne celý svářecí program na stanici a na ovladači se zobrazí otázka na otočení pracovního stolu. Klíčem se odemkne červený přepínač. Červený přepínač se přepne na pozici ručního režimu. Vypne se výkon zařízení. Červeným přepínačem se zařízení vypne. Na boku zařízení vypne hlavní vypínač. Uzavře se plyn. Návodka č. 3 - spuštění svařování po zapnutí zařízení Pokud je zařízení vypnuté, postupuje se podle technologického postupu č. 1. Tlačítkem START se spustí svařovací robot. Na ovladači se zobrazí hláška na otočení pracovního stolu. Ujistíme se, že v zakládacím prostoru je vše nachystáno na svařování a v prostoru svařování se nenachází žádné osoby nebo jiné překážky. Potvrdíme tlačítko světelné závory, které otočí pracovní stůl a poté začne svařovat Do zakládacího prostoru může obsluha vejít až v okamžiku kdy zhasne tlačítko světelné závory. Návodka č. 4 - spuštění svařování po přerušení svařování Ujistíme se, že na stanici je vše nachystáno na svařování a v prostoru svařování a zakládání se nenachází žádné osoby nebo jiné překážky. Na ovládací skříni potvrdíme tlačítko uzavřených dveří. Zapne se výkon a počká se, než se na ovladači objeví svářecí program a následně začne blikat tlačítko START. Tlačítkem START se spustí svařovací robot, který začne svařovat. Návodka č. 5 - Řádkový start Červený přepínač se přepne o jednu pozici vpravo, na RUČNÍ REŽIM Na ovladači se stiskne políčko TEST Na ovladači se stiskne políčko EXE Zkontrolovat, zda označený program na ovladači je ten, který má být na svařovacím pracovišti a stiskne se potvrzovací tlačítko Na ovladači se stiskne tlačítko ŘÁDKOVÝ START Zkontrolovat číslo řádku. Pokud nesouhlasí, vybrat řádek a následně stisknout tlačítko potvrzení řádkového startu Tlačítko světelné závory musí být aktivováno Výkon musí být zapnutý Červený přepínač se přepne o dvě pozice, na AUTOMATICKÝ REŽIM Stiskne se tlačítko START
 21. Přehled výtěžnosti některých svařovacích drátů. ESAB 12.51 1,2mm 97% ESAB 12.51 1,6mm 95,7% Corthal 42 1,2mm 94,1% Corthal 42 1,6mm 90,1% SK 600-G 1,6mm 87,9% DO327 1,6mm 94,5% Fluxofil 58 1,6mm 89,9% Corthal 59 1,6mm 89% Corthal 59XL 1,6mm 87,8%
 22. Jednoduchá excel tabulka pro výpočet posunu robota při navařování a posun robota při svařování koutového sváru. vypocet návaru a koutového sváru.xlsx
 23. Ahoj, vítejte na webu Robotáři, kde hlavním tématem je robotizace. Pod pojmem Robotáři si představujeme programátory, seřizovače a obsluhu robotů a prostě všechny, kteří se o robotizaci zajímají. A právě pro ty je tento web. Rádi bychom vytvořili komunitu, kde se budou předávat rady, tipy a novinky ze světa robotizace a industry 4.0. U robotizace se zaměřujeme hlavně na svařovací, manipulační a kolaborativní roboty a senzoriku a měření, která s vývojem robotizace souvisí. Tak, jak se robotizace díky industry 4.0 rozšiřuje a vyvíjí , tak i web Robotáři drží krok a využívá nejmodernější webové technologie. Webové stránky jsou rychlé, přehledné a sociální. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně fungování stránek, různé návrhy a tak různě, neváhejte nás kontaktovat. Můžete buď přes kontaktní formulář nebo přes soukromou zprávu správci. Divočák
 1. Nahrát více aktivit
×
×
 • Vytvořit...